Listovať vo Svätom Písme

Žalm 134


1 Pútnická pieseň. Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom.

2 Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána.

3 Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem.