Listovať vo Svätom Písme

Žalm 133


1 Dávidova pútnická pieseň. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.