Listovať vo Svätom Písme

Žalm 130


1 Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Pane;

2 Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.

3 Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?

4 Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

5 Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

6 moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu

7 nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

8 On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.