Listovať vo Svätom Písme

Žalm 13


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

3 Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

4 Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,

5 daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: "Premohol som ho;" aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

6 Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.