Listovať vo Svätom Písme

Žalm 129


1 Pútnická pieseň. Často dorážali do mňa od mojej mladosti, nechže povie Izrael:

2 Často dorážali do mňa od mojej mladosti, a nič nezmohli proti mne.

3 Po mojom chrbte orali oráči, ťahali dlhé brázdy.

4 Ale spravodlivý Pán rozsekal postroje hriešnikov.

5 Nech s hanbou ustúpia všetci, čo nenávidia Sion.

6 Nech sú sťa tráva na streche, čo uschne prv, ako ju skosia.

7 Kosec si ňou nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie.

8 A čo idú okolo, nezavolajú: "Pán vás požehnaj; žehnáme vás v mene Pánovom."