Listovať vo Svätom Písme

Žalm 128


1 Pútnická pieseň. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.

2 Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

3 Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola.

4 Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.

5 Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,

6 aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!