Listovať vo Svätom Písme

Žalm 127


1 Šalamúnova pútnická pieseň. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.

2 Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom spánok.

3 Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.

4 Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.

5 Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.