Listovať vo Svätom Písme

Žalm 126


1 Pútnická pieseň. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách.

2 Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: "Veľké veci urobil s nimi Pán."

3 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

4 Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.

5 Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

6 Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.