Listovať vo Svätom Písme

Žalm 124


1 Dávidova pútnická pieseň. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,

2 keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám,

3 vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich zúrivosť.

4 Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás.

5 Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.

6 Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť.

7 Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.

8 Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.