Listovať vo Svätom Písme

Žalm 122


1 Dávidova pútnická pieseň. Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Pôjdeme do domu Pánovho."

2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.

3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok.

4 Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.

5 Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho.

6 Pre Jeruzalem proste o pokoj: "Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

7 Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch."

8 Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: "Pokoj s tebou!"

9 Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.