Listovať vo Svätom Písme

Žalm 121


1 Pútnická pieseň. Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?

2 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

3 Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.

4 Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela.

5 Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.

6 Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci.

7 Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život.

8 Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.