Listovať vo Svätom Písme

Žalm 120


1 Pútnická pieseň K Pánovi som volal vo svojom súžení a on ma vyslyšal.

2 Osloboď ma, Pane, od Iživých perí a od ľstivého jazyka.

3 Čo ti dať alebo čo ešte priložiť, ty jazyk podvodný?

4 Ostré šípy bojovníka a rozpálené uhlíky z borievčia.

5 Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu a bývam v stánkoch kedarských.

6 Už pridlho žijem s tými, čo nenávidia pokoj.

7 Ale ja som za pokoj; no kým ja o ňom hovorím, oni na mňa útočia.