Listovať vo Svätom Písme

Žalm 12


1 Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

2 Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi.

3 Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.

4 Kiež Pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk;

5 lebo hovoria: "Náš jazyk nás preslávi, ústa sú nám zbraňou; ktože je pánom nad nami?"

6 "Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda," hovorí Pán, "zachránim toho, ktorým opovrhujú."

7 Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené.

8 Pane, ty nás zachováš a ochrániš pred týmto pokolením naveky. Navôkol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.