Listovať vo Svätom Písme

Žalm 118


1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

3 Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky.

4 Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky.

5 V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.

6 Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

7 Pán je so mnou a pomáha mi; nemusím si všímať svojich nepriateľov.

8 Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.

9 Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.

10 Obkľúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.

11 Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.

12 Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.

13 Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.

14 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.

15 Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých:

16 "Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla."

17 Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.

18 Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.

19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

20 Toto je brána Pánova; len spravodliví ňou vchádzajú.

21 Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.

22 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

23 To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

24 Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

25 Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech.

26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.

27 Boh, Pán, je naším svetlom. Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.

28 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa.

29 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.