Listovať vo Svätom Písme

Žalm 117


1 ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia;

2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.