Listovať vo Svätom Písme

Žalm 116


1 ALELUJA. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,

2 lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.

3 Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení,

4 vzýval som meno Pánovo: "Pane, zachráň môj život!"

5 Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva.

6 Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede.

7 Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil,

8 lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom.

9 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

10 Dôveroval som, aj keď som povedal: "Som veľmi pokorený."

11 V rozrušení som vyriekol: "Všetci ľudia klamú."

12 Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?

13 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.

14 Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.

15 V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.

16 Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal:

17 obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.

18 Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom

19 v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.