Listovať vo Svätom Písme

Žalm 114


1 Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2 Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom.

3 More to videlo a zutekalo, Jordán sa naspäť obrátil;

4 vrchy poskakovali ako barance pahorky ako jahňatá.

5 Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance a vy, pahorky, ako jahňatá?

7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakubovho,

8 čo skalu mení na jazerá vôd a kameň na pramene vôd.