Listovať vo Svätom Písme

Žalm 113


1 ALELUJA. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.

2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.

3 Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.

4 Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.

5 Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,

6 a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?

7 Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára

8 a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.

9 Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.