Listovať vo Svätom Písme

Žalm 110


1 Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."

2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov.

3 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

4 Pán prisahal a nebude ľutovať: "Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho."

5 Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6 Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; po šírej zemi hlavy rozdrví.

7 Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. Veľké sú diela Pánove Ž1 (