Listovať vo Svätom Písme

Žalm 11


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť: "Uleť na vrch ako vrabec!?

2 Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

3 Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?"

4 Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka.

5 Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

6 Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov; oheň so sírou a spaľujúci víchor; to je ich údel.

7 Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.