Listovať vo Svätom Písme

Žalm 102


1 Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale.

2 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj.

4 Lebo moje dni sa tratia ako dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba.

5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb.

6 Od samého náreku som iba kosť a koža.

7 Som ako pelikán na púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín.

8 Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche.

9 Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.

10 Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami;

11 to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.

12 Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva.

13 Ale ty, Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.

14 Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas.

15 Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami.

16 Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi;

17 lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve.

18 Zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami.

19 Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi Pána.

20 Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem;

21 čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu,

22 aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu,

23 keď sa tam zídu vospolok národy a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.

24 Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. Hovorím: "Bože môj,

25 neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.

26 Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

27 Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.

28 Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.

29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou."