Listovať vo Svätom Písme

Žalm 1


1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2 ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.

4 No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5 Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6 Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.