Listovať vo Svätom Písme

Prvý Petrov list - kapitola 5


1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť:

2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne;

3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

6 Pokorte sa teda pod, mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.

7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi, povolal do svojej večnej slávy; on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.

11 Jemu vláda na veky vekov. Amen.

12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte!

13 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek.

14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.