Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Korinťanom - kapitola 4


1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev.

2 A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

3 No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim,

4 lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.

5 Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

6 Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že "niet nad to, čo je napísané", aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému.

7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?

8 Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kraľovať bez nás - a kiež by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my.

9 Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí.

10 My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení

11 Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova,

12 ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,

13 keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.

14 Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.

15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium.

16 Prosím vás teda, napodobňujte ma!

17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.

18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať, akoby som k vám už nemal prísť.

19 Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci,

20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci.

21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?