Listovať vo Svätom Písme

Prvý list Korinťanom - kapitola 3


1 A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi.

2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete,

3 lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky?

4 Keď jeden hovorí: "Ja som Pavlov," a druhý: "Ja Apollov," či nie ste ľudia?

5 Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán.

6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.

7 A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast.

8 Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval.

9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia ,roľa a Božia stavba.

10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia.

11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.

12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy,

13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je.

14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu.

15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.

16 Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?

17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.

18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.

19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: "On chytá múdrych v ich chytráctve"

20 a zasa: " "Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne."

21 A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše:

22 či Pavol alebo Apollo, Kéfas svet život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť - všetko je vaše,

23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.