Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 4


1 Samuelovo slovo znelo celému Izraelu. Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben-Ezre, Filištínci zas táborili v Afeku.

2 Filištínci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištíncom, ktorí v bitke na poli zabili asi štyritisíc mužov.

3 Ľud išiel do tábora a starší Izraela hovorili: "Prečo nás Pán dnes porazil pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla Pánovu archu zmluvy, nech tiahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov!"

4 Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy Pána zástupov, ktorý sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés.

5 Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem.

6 Keď Filištínci počuli jasavý krik, pýtali sa: "Čo znamená tento zvučný, veľký jasot v tábore Hebrejov?" I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy.

7 Filištínci sa naľakali a vraveli: Prišiel Boh do tábora!" A volali: "Beda nám! Veru včera a predvčerom to nebolo takto!

8 Beda nám! Ktože nás vytrhne z ruky tohoto mocného Božstva, ktoré bilo Egypt rozličnými ranami na púšti?

9 Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám! Nuž buďte chlapi a bojujte."

10 Nato sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli; utekal každý do svojho stanu: Porážka bola veľmi veľká, z Izraelitov padlo tridsaťtisíc pešiakov.

11 Archu zmluvy ukoristili a dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés zomreli. -

12 Akýsi Benjamínec utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem.

13 Keď došiel, Héli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu zmluvy! Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo.

14 Keď Héli počul hlasné volanie, spýtal sa: "Čo znamená ten hlasný krik?" Nato muž rýchlo prišiel a podal správu Hélimu.

15 Héli bol deväťdesiatosemročný, oči mal stŕpnuté, nevidel.

16 Ten muž povedal Hélimu: "Ja prichádzam z bojiska. Dnes som utiekol z bojiska. I spýtal sa ho: "Čo sa stalo, syn môj?"

17 Posol odvetil: "Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku, zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finés a Božia archa padla za korisť.

18 Len čo spomenul Božiu archu, (Héli) padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael štyridsať rokov.

19 Jeho nevesta, Finésova manželka, bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýr o zajatí Božej archy a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila lebo ju zachvátili bolesti.

20 A keď zomierala, hovorili jej okolostojace: "Neboj sa, veď si porodila syna!" Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla.

21 Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac: "Odišla sláva od Izraela, pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela.

22 Hovorila: "Odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu."