Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 29


1 Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izraeliti táborili pri prameni, ktorý je v Jezraeli.

2 Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a tisíckach, Dávid však a jeho mužovia postupovali vzadu s Achisom.

3 Vtedy hovorili filištínske kniežatá: "Čo chcú títo Hebrejci?" Achis odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa, a odo dňa, čo prišiel, až po dnešný deň som nenašiel nič proti nemu."

4 Ale filištínske kniežatá sa nahnevali naň a hovorili mu: "Pošli toho chlapa nazad, nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil! Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí?

5 Alebo to nie je Dávid, ktorému s tancom vyspevovali: "Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc?"

6 Nato Achis zavolal Dávida a povedal mu: "Ako žije Pán, ty si úprimný a je veľmi milé mojim očiam, že v tábore chodíš všade so mnou, lebo odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň som nič zlé na tebe nenašiel. Ale kniežatám sa nepáčiš.

7 Preto sa vráť a choď v pokoji, aby si neurobil niečo, čo by sa filištínskym kniežatám nepáčilo."

8 Dávid povedal Achisovi: "Ale čože som urobil a čo si našiel na svojom služobníkovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť a nemám bojovať proti nepriateľom svojho pána, kráľa?"

9 Achis odvetil Dávidovi: "Viem, že mne si príjemný ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: "Nech nejde s nami do boja!"

10 Preto teraz ráno vstaň, aj sluhovia tvojho Pána, ktorí s tebou prišli! A keď ráno, len čo sa rozvidnie, vstanete, odíďte!"

11 A Dávid - on i jeho družina - ráno vstali, aby sa vrátili do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezraelu.