Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 23


1 Dávidovi oznámili: "Hľa, Filištínci obliehajú Keilu a vyplieňujú humná.

2 Dávid sa dopytoval Pána: "Mám ísť a poraziť týchto Filištíncov?" A Pán odpovedal Dávidovi: "Choď, poraz Filištíncov a osloboď Keilu!"

3 Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: "Veď my sa už tu v Júdsku bojíme a mali by sme ísť do Keily proti šíkom Filištíncov?!"

4 Nato sa Dávid opätovne dopytoval Pána. A Pán mu povedal: "Vstaň, zostúp do Keily, lebo ti Filištíncov vydám do ruky!"

5 Dávid teda šiel so svojimi ľuďmi do Keily, bojoval proti Filištíncom, odohnal ich dobytok a zapríčinil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily.

6 (Keď Achimelechov syn Abiatar utiekol k Dávidovi [a zostúpil do Keily, mal efód v ruke].)

7 Vtedy oznámili Šaulovi, že Dávid prišiel do Keily. Šaul povedal: "Pán ho vydal do mojej ruky, zatvoril sa (sám), keď vošiel do mesta s bránami a závorami."

8 Šaul vyzval všetok ľud do boja, aby zostúpili do Keily a obkľúčili Dávida.

9 Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul kuje proti nemu zlo, povedal kňazovi Abiatarovi: "Prines efód!"

10 Potom Dávid povedal: "Pane, Bože Izraela, tvoj sluha počul, že Šaul chce prísť do Keily, aby pre mňa zničil mesto.

11 Vydajú ma obyvatelia Keily do jeho ruky? Zostúpi Šaul do Keily, ako počul tvoj sluha? Pane, Bože Izraela, oznám to svojmu sluhovi!" A Pán odpovedal: "Zostúpi."

12 Dávid sa spýtal: "Vydajú obyvatelia Keily mňa a mojich ľudí do Šaulovej ruky?" A Pán odpovedal: "Vydajú."

13 Nato sa Dávid zobral, i jeho ľudia, asi šesťsto mužov, vytiahli z Keily a chodili sem i tam. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid z Keily ušiel, zastavil výpravu. -

14 Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky.

15 Dávid videl, že Šaul vyšiel a číhal mu na život. Dávid bol na púšti Zif v Horese.

16 Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral, išiel za Dávidom do Horesy a posmeľoval Dávida v Bohu.

17 Vravel mu: "Neboj sa, nedostane ťa ruka môjho otca Šaula. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem po tebe druhý. To vie aj môj otec Šaul."

18 A obaja uzavreli zmluvu pred Pánom. Potom Dávid ostal v Horese, Jonatán však išiel domov.

19 Zifania vyšli k Šaulovi do Gabay a hovorili: "Veď sa Dávid schováva u nás v pevnostiach, v Horese na kopci Hachila, ktorý je na juh od pustatiny.

20 Ak teda celou dušou túžiš zostúpiť, kráľ, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do ruky."

21 Šaul odpovedal: "Nech vás požehná Pán, lebo cítite so mnou!

22 Choďte ešte a pozorujte, dozveďte sa a prezrite miesto, kde sa zdržuje, kde sa usídlil!

23 Kto ho uvidí, nech mi to povie, lebo je veľmi úlisný! Stopujte a prehliadnite všetky úkryty, v ktorých sa schováva, a vráťte sa ku mne s určitou správou! Potom pôjdem s vami a ak je v tom kraji, vyhľadám ho medzi všetkými júdskymi rodmi."

24 Zobrali sa a išli pred Šaulom do Zifu. Dávid bol však so svojimi ľuďmi na púšti Máon, na rovine južne od pustatiny.

25 Šaul sa vybral so svojimi ľuďmi hľadať Dávida. Keď to oznámili Dávidovi, zostúpil ku skale a zdržiaval sa na púšti Máon. Keď sa to Šaul dozvedel, tiahol za Dávidom na púšť Máon.

26 Šaul a jeho ľudia tiahli popri vrchu z jednej strany, Dávid však a jeho družina popri vrchu z druhej strany. Dávid sa usiloval uniknúť Šaulovi, Šaul však a jeho ľudia obkolesovali Dávida a jeho družinu a chceli ich chytiť.

27 Ale k Šaulovi prišiel posol so správou: "Rýchle poď, lebo Filištínci vpadli do krajiny!"

28 Šaul teda nechal prenasledovanie Dávida a išiel proti Filištíncom. Preto volajú to miesto "Skala oddelenia".