Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha Samuelova - kapitola 11


1 Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábes v Galaáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachasovi: "Uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť!"

2 Amončan Nachas im odpovedal: "Tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela."

3 Starší z Jábesu mu hovorili: "Daj nám sedem dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, poddáme sa ti!"

4 Poslovia potom išli do Šaulovej Gabay, rozpovedali vec tak, že to ľud počul, a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal.

5 Vtom prichádzal z poľa Šaul, za volmi. Šaul sa opýtal: "Čo je ľuďom, že plačú?" A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu.

6 Keď počul tie slová, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval.

7 Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom: "Kto nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto!" Vtedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž.

8 V Bezeku ich spočítal: synov Izraela bolo tristotisíc a mužov z Júdska tridsaťtisíc.

9 Poslom však, ktorí prišli, vraveli: "Takto povedzte obyvateľom galaádskeho Jábesu: Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana." Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili.

10 Vtedy obyvatelia Jábesu povedali: "Zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť."

11 Nasledujúceho dňa rozdelil Šaul ľud na tri oddiely, za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrial deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášili tak, že dvaja z nich nezostali pokope.

12 Vtedy hovoril ľud Samuelovi: "Ktorí sú to, čo vraveli: "Šaul má nad nami kraľovať?!" Dajte tých chlapov, zabijeme ich!"

13 Ale Šaul povedal: "Dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes Pán zachránil Izrael."

14 Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Galgaly a obnovíme tam kráľovstvo!"

15 Všetok ľud išiel teda do Galgaly a tam, v Galgale, pred Pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali.