Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 14


1 Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.

2 Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu, povyšuje jeho kráľovstvo.

3 Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.

4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún,

5 Jebahar, Elisua Elifalet,

6 Noga, Nafeg, Jafiáš,

7 Elisama, Báljada a Elifalet.

8 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti nim.

9 Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim.

10 Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: "Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?" A Pán mu odpovedal: "Choď, vydám ti ich do ruky."

11 rišli do Bál-Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal: "Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda." Preto dali tomuto miestu meno Bál-Parašim.

12 Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť.

13 Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí.

14 Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: "Nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek."

15 A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pred tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov."

16 Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gazer.

17 Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy.