Listovať vo Svätom Písme

Prvá kniha kroník - kapitola 10


1 Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe.

2 Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu.

3 Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami.

4 Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma!" Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň.

5 Keď zbrojnoš videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na meč a zomrel.

6 Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu.

7 Keď celé mužstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že (Izraeliti) utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.

8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padlých na vrchu Gelboe.

9 Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu.

10 Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona.

11 V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom.

12 A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terebintou v Jábese a postili sa sedem dní.

13 Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil,

14 a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi.