SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.11.2020 Zjv 7, 2-4. 9-14 Ž 24, 1-4. 5-6 1 Jn 3, 1-3 Mt 5, 1-12
  2.11.2020 Dan 12, 1-3 Ž 42, 2-3. 5; 43, 3-5 2 Kor 5, 1. 6-10 Mt 25, 1-13
  3.11.2020 Flp 2, 5-11 Ž 22, 26-30. 31-32 Lk 14, 15-24
  4.11.2020 Flp 2, 12-18 Ž 27, 1. 4. 13-14 Lk 14, 25-33
  5.11.2020 Flp 3, 3-8 Ž 105, 2-7 Lk 15, 1-10
  6.11.2020 Flp 3, 17 – 4, 1 Ž 122, 1-2. 4-5 Lk 16, 1-8
  7.11.2020 Flp 4, 10-19 Ž 112, 1-2. 5-6. 8. 9 Lk 16, 9-15
  8.11.2020 Múd 6, 12-16 Ž 63, 2-8 1 Sol 4, 13-18 Mt 25, 1-13
  9.11.2020 Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ; 1 Kor 3, 9-11. 16-17 Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9 Jn 2, 13-22
  10.11.2020 Tít 2, 1-8. 11-14 Ž 37, 3-4. 18. 23. 27. 29 Lk 17, 7-10
  11.11.2020 Tít 3, 1-7 Ž 23 Lk 17, 11-19
  12.11.2020 Flm 7-20 Ž 146, 6-10 Lk 17, 20-25
  13.11.2020 2 Jn 4-9 Ž 119, 1-2. 10-11. 17-18 Lk 17, 26-37
  14.11.2020 3 Jn 5-8 Ž 112, 1-6 Lk 18, 1-8
  15.11.2020 Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31 Ž 128, 1-5 1 Sol 5, 1-6 Mt 25, 14-30
  16.11.2020 Zjv 1, 1-4; 2, 1-5 Ž 1, 1-4. 6 Lk 18, 35-43
  17.11.2020 Zjv 3, 1-6. 14-22 Ž 15, 2-4. 5 Lk 19, 1-10
  18.11.2020 Zjv 4, 1-11 Ž 150, 1-5 Lk 19, 11-28
  19.11.2020 Zjv 5, 1-10 Ž 149, 1-6. 9 Lk 19, 41-44
  20.11.2020 Zjv 10, 8-11 Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131 Lk 19, 45-48
  21.11.2020 Zjv 11, 4-12 Ž 144. 1-2. 9-10 Lk 20, 27-40
  22.11.2020 Ez 34, 11-12. 15-17 Ž 23, 1-3. 5-6 1 Kor 15, 20-26. 28 Mt 25, 31-46
  23.11.2020 Zjv 14, 1-3. 4-5 Ž 24, 1-6 Lk 21, 1-4
  24.11.2020 Zjv 14, 14-19 Ž 96, 10-13 Lk 21, 5-11
  25.11.2020 Zjv 15, 1-4 Ž 98, 1-3. 7-9 Lk 21, 12-19
  26.11.2020 Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9 Ž 100, 2-5 Lk 21, 20-28
  27.11.2020 Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2 Ž 84, 3-6. 8 Lk 21, 29-33
  28.11.2020 Zjv 22, 1-7 Ž 95, 1-7 Lk 21, 34-36
  29.11.2020 Iz 63, 16-17. 19; 64, 2-7 Ž 80, 2-3. 15-16. 18-19 1 Kor 1, 3-9 Mk 13, 33-37
  30.11.2020 Rim 10, 9-18 Ž 19, 2-5 Mt 4, 18-22
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobraziť/Nezobrazené

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky