SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.7.2020 Am 5, 14-15. 21-24 Ž 50, 7-13. 16-17 Mt 8, 28-34
  2.7.2020 Sof 3, 14-18 ; Rim 12, 9-16 Iz 12, 2-3. 4-6 Lk 1, 39-56
  3.7.2020 Ef 2, 19-22 Ž 117 Jn 20, 24-29
  4.7.2020 Am 9, 11-15 Ž 85, 9. 11-14 Mt 9, 14-17
  5.7.2020 Sir 44, 1. 4-7. 11-15 Ž 117 Ef 4, 1-7. 11-13 Mt 28, 16-20
  6.7.2020 Oz 2, 16. 17-18. 21-22 Ž 145, 2-9 Mt 9, 18-26
  7.7.2020 Oz 8, 4-7. 11-13 Ž 115, 3-7. 8-10 Mt 9, 32-38
  8.7.2020 Oz 10, 1-3. 7-8. 12 Ž 105, 2-7 Mt 10, 1-7
  9.7.2020 Oz 11, 1. 3-4. 8-9 Ž 80, 2-3. 15-16 Mt 10, 7-15
  10.7.2020 Oz 14, 2-10 Ž 51, 3-4. 8-9. 12-14. 17 Mt 10, 16-23
  11.7.2020 Prís 2, 1-9 Ž 34, 2-11 Mt 19, 27-29
  12.7.2020 Iz 55, 10-11 Ž 65, 10-14 Rim 8, 18-23 Mt 13, 1-23
  13.7.2020 Iz 1, 10. 11-17 Ž 50, 8-9. 16-17. 21. 23 Mt 10, 34 – 11, 1
  14.7.2020 Iz 7, 1-9 Ž 48, 2-8 Mt 11, 20-24
  15.7.2020 Iz 10, 5-7. 13-16 Ž 94, 5-10. 14-15 Mt 11, 25-27
  16.7.2020 Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Ž 102, 13-14. 15-21 Mt 11, 28-30
  17.7.2020 Iz 38, 1-8. 21-22 Iz 38, 10-12. 16 Mt 12, 1-8
  18.7.2020 Mich 2, 1-5 Ž 10, 1-4. 7-8. 14 Mt 12, 14-21
  19.7.2020 Múd 12, 13. 16-19 Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16 Rim 8, 26-27 Mt 13, 24-43
  20.7.2020 Mich 6, 1-4. 6-8 Ž 50, 5-6. 8-9. 16-17. 21. 23 Mt 12, 38-42
  21.7.2020 Mich 7, 14-15. 18-20 Ž 85, 2-8 Mt 12, 46-50
  22.7.2020 Pies 3, 1-4 Ž 63, 2-6. 8-9 Jn 20, 1-2. 11-18
  23.7.2020 Gal 2, 19-20 Ž 34, 2-11 Jn 15, 1-8
  24.7.2020 Jer 3, 14-17 Jer 31, 10-13 Mt 13, 18-23
  25.7.2020 2 Kor 4, 7-15 Ž 126 Mt 20, 20-28
  26.7.2020 1 Kr 3, 5-6. 7-12 Ž 119, 57. 72. 76-77. 127-130 Rim 8, 28-30 Mt 13, 44-52
  27.7.2020 Jer 13, 1-11 Dt 32, 18-21 Mt 13, 31-35
  28.7.2020 Jer 14, 17-22 Ž 79, 8-9. 11. 13 Mt 13, 36-43
  29.7.2020 Jer 15, 10. 16-21 Ž 59, 2-5. 10-11. 17-18 Jn 11, 19-27
  30.7.2020 Jer 18, 1-6 Ž 146, 1-6 Mt 13, 47-53
  31.7.2020 Jer 26, 1-9 Ž 69, 5. 8-10. 14 Mt 13, 54-58
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobraziť/Nezobrazené

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky