SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.9.2020 1 Kor 2, 10-16 Ž 145, 8-14 Lk 4, 31-37
  2.9.2020 1 Kor 3, 1-9 Ž 33, 12-15. 20-21 Lk 4, 38-44
  3.9.2020 1 Kor 3, 18-23 Ž 24, 1-6 Lk 5, 1-11
  4.9.2020 1 Kor 4, 1-5 Ž 37, 3-6. 27-28. 39-40 Lk 5, 33-39
  5.9.2020 1 Kor 4, 9-15 Ž 145, 17-21 Lk 6, 1-5
  6.9.2020 Ez 33, 7-9 Ž 95, 1-2. 6-9 Rim 13, 8-10 Mt 18, 15-20
  7.9.2020 1 Kor 5, 1-8 Ž 5, 5-7. 12 Lk 6, 6-11
  8.9.2020 Mich 5, 1-4 ; Rim 8, 28-30 Ž 13, 6 Mt 1, 1-16. 18-23
  9.9.2020 1 Kor 7, 25-31 Ž 45, 11-12. 14-17 Lk 6, 20-26
  10.9.2020 1 Kor 8, 1-7. 10-13 Ž 139, 1-3. 13-14. 23-24 Lk 6, 27-38
  11.9.2020 1 Kor 9, 16-19. 22-27 Ž 84, 3-6. 12 Lk 6, 39-42
  12.9.2020 1 Kor 10, 14-22 Ž 116, 12-13. 17-18 Lk 6, 43-49
  13.9.2020 Sir 27, 33 – 28, 9 Ž 103, 1-4. 9-12 Rim 14, 7-9 Mt 18, 21-35
  14.9.2020 Num 21, 4-9 ; Flp 2, 6-11 Ž 78, 1-2. 34-38 Jn 3, 13-17
  15.9.2020 Sk 1, 12-14 Lk 1, 46-55 1 Pt 4, 13-16 Jn 19, 25-27 ; Lk 2, 33-35
  16.9.2020 1 Kor 12, 31 – 13, 13 Ž 33, 2-5. 12. 22 Lk 7, 31-35
  17.9.2020 1 Kor 15, 1-11 Ž 118, 1-2. 16-17. 28 Lk 7, 36-50
  18.9.2020 1 Kor 15, 12-20 Ž 17, 1. 6-8. 15 Lk 8, 1-3
  19.9.2020 1 Kor 15, 35-37. 42-49 Ž 56, 10-14 Lk 8, 4-15
  20.9.2020 Iz 55, 6-9 Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18 Flp 1, 20-24. 27 Mt 20, 1-16
  21.9.2020 Ef 4, 1-7. 11-13 Ž 19, 2-5 Mt 9, 9-13
  22.9.2020 Prís 21, 1-6. 10-13 Ž 119, 1. 27. 30. 34-35. 44 Lk 8, 19-21
  23.9.2020 Prís 30, 5-9 Ž 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163 Lk 9, 1-6
  24.9.2020 Kaz 1, 2-11 Ž 90, 3-6. 12-14. 17 Lk 9, 7-9
  25.9.2020 Kaz 3, 1-11 Ž 144, 1-4 Lk 9, 18-22
  26.9.2020 Kaz 11, 9 – 12, 8 Ž 90, 3-6. 12-14. 17 Lk 9, 43-45
  27.9.2020 Ez 18, 25-28 Ž 25, 4-9 Flp 2, 1-11 Mt 21, 28-32
  28.9.2020 Jób 1, 6-22 Ž 17, 1-3. 6-7 Lk 9, 46-50
  29.9.2020 Dan 7, 9-10. 13-14 ; Zjv 12, 7-12 Ž 138, 1-5 Jn 1, 47-51
  30.9.2020 Jób 9, 1-12. 14-16 Ž 88, 10-15 Lk 9, 57-62
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky