SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.1.2020 Num 6, 22-27 Ž 67, 2-3. 5-6. 8 Gal 4, 4-7 Lk 2, 16-21
  2.1.2020 1 Jn 2, 22-28 Ž 98, 1-4 Jn 1, 19-28
  3.1.2020 1 Jn 2, 29 – 3, 6 Ž 98, 1. 3-6 Jn 1, 29-34
  4.1.2020 1 Jn 3, 7-10 Ž 98, 1. 7-9 Jn 1, 35-42
  5.1.2020 Sir 24, 1-2. 12-16 Ž 147, 12-15. 19-20 Ef 1, 3-6. 15-18 Jn 1, 1-18
  6.1.2020 Iz 60, 1-6 Ž 72, 1-2. 7-8. 10-13 Ef 3, 2-3. 5-6 Mt 2, 1-12
  7.1.2020 1 Jn 3, 22 – 4, 6 Ž 2, 7-8. 10-11 Mt 4, 12-17. 23-25
  8.1.2020 1 Jn 4, 7-10 Ž 72, 1-4. 7-8 Mk 6, 34-44
  9.1.2020 1 Jn 4, 11-18 Ž 72, 1-2. 10-13 Mk 6, 45-52
  10.1.2020 1 Jn 4, 19 – 5, 4 Ž 72, 1-2. 14. 15. 17 Lk 4, 14-22
  11.1.2020 1 Jn 5, 5-13 Ž 147, 12-15. 19-20 Lk 5, 12-16
  12.1.2020 Iz 42, 1-4. 6-7 Ž 29, 1-4. 9-10 Sk 10, 34-38 Mt 3, 13-17
  13.1.2020 1 Sam 1, 1-8 Ž 116, 12-14. 17-19 Mk 1, 14-20
  14.1.2020 1 Sam 1, 9-20 1 Sam 2, 1. 4-8 Mk 1, 21-28
  15.1.2020 1 Sam 3, 1-10. 19-20 Ž 40, 2. 5. 7-10 Mk 1, 29-39
  16.1.2020 1 Sam 4, 1-11 Ž 44, 10-11. 14-15. 24-25 Mk 1, 40-45
  17.1.2020 1 Sam 8, 4-7. 10-22 Ž 89, 16-19 Mk 2, 1-12
  18.1.2020 1 Sam 9, 1-4. 10. 17-19; 10, 1 Ž 21, 2-7 Mk 2, 13-17
  19.1.2020 Iz 49, 3. 5-6 Ž 40, 2. 4. 7-10 1 Kor 1, 1-3 Jn 1, 29-34
  20.1.2020 1 Sam 15, 16-23 Ž 50, 8-9. 16-17. 21. 23 Mk 2, 18-22
  21.1.2020 1 Sam 16, 1-13 Ž 89, 20-22. 27-28 Mk 2, 23-28
  22.1.2020 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51 Ž 144, 1-2. 9-10 Mk 3, 1-6
  23.1.2020 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7 Ž 56, 2-3. 9-13 Mk 3, 7-12
  24.1.2020 1 Sam 24, 3-21 Ž 57, 2-4. 6. 11 Mk 3, 13-19
  25.1.2020 Sk 22, 3-16 ; Sk 9, 1-22 Ž 117 Mk 16, 15-18
  26.1.2020 Iz 8, 23 – 9, 3 Ž 27, 1. 4. 13-14 1 Kor 1, 10-13. 17 Mt 4, 12-23
  27.1.2020 2 Sam 5, 1-7. 10 Ž 89, 20-22. 25-26 Mk 3, 22-30
  28.1.2020 2 Sam 6, 12-15. 17-19 Ž 24, 7-10 Mk 3, 31-35
  29.1.2020 2 Sam 7, 4-17 Ž 89, 4-5. 27-30 Mk 4, 1-20
  30.1.2020 2 Sam 7, 18-19. 24-29 Ž 132 1-5. 11-14 Mk 4, 21-25
  31.1.2020 2 Sam 11, 1-4. 5-10. 13-17 Ž 51, 3-7. 10-11 Mk 4, 26-34
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky