Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Streda 20. 09. 2023

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov


Prvý list Timotejovi - 1 Tim 3, 14-16Milovaný, toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.
A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.

Žalm - Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6


R: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane.|Aleluja.

Z celého srdca chcem oslavovať Pána *
v zbore spravodlivých i v zhromaždení.
Veľké sú diela Pánove; *
nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. R.
Nádherné a vznešené sú jeho diela, *
jeho spravodlivosť platí naveky.
Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; *
Pán je milosrdný a milostivý. R.
Pokrm dal tým, čo sa ho boja; *
svoju zmluvu má stále na mysli.
Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu *
a dal im dedičstvo pohanov. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 7, 31-35


Alelujový verš: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.


Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní?
Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘
Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘
Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘
No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.