Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Piatok 23. 09. 2022

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza


Kniha Kazateľ - Kaz 3, 1-11


Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu: je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať, čo bolo zasadené, čas zabíjať a čas liečiť, čas búrať a čas stavať, čas plakať a čas smiať sa, čas nariekať a čas tancovať, čas rozhadzovať kamene a čas zbierať ich, čas objímať a čas zdržať sa objatia, čas hľadať a čas strácať, čas opatrovať a čas odhodiť, čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas pokoja.
Aký osoh má zo svojej námahy ten, kto pracuje?
Všímal som si zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním zaoberali.
On urobil všetko dobre na svoj čas; vydal im svet, aby ho skúmali, ale človek nemôže pochopiť dielo, ktoré Boh vytvoril od počiatku až do konca.

Žalm - Ž 144, 1a+2a-c. 3-4


R: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. *
On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,
on je moje útočište a môj osloboditeľ; *
on je moja záštita, na ktorú sa spolieham. R.
Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, *
a syn človeka, že myslíš na neho?
Preludu sa človek podobá, *
jeho dni sú ako letiaci tieň. R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 9, 18-22


Alelujový verš: Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.