Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Piatok 26. 11. 2021

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období


Kniha proroka Daniela - Dan 7, 2-14


Daniel povedal: „V noci som mal videnie. Štyri nebeské vetry búrili Veľké more a z mora vystupovali štyri veľké zvieratá. Každé bolo inakšie.
Prvé bolo ako levica a malo orlie krídla. Pozeral som sa, kým mu vytrhali krídla; dvihlo sa zo zeme, postavilo sa na nohy ako človek a dostalo ľudské srdce.
Vtom sa zjavilo druhé zviera, podobné medveďovi; bolo polovzpriamené a v pysku medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu: ‚Vstaň a zjedz veľa mäsa!‘
Potom som videl iné zviera ako leopard: malo na sebe štyri vtáčie krídla. Zviera malo štyri hlavy a dostalo moc. Potom som v nočnom videní pozoroval štvrté zviera, hrozné a čudné a veľmi mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo všetko a čo ostalo, šliapalo nohami. Líšilo sa od všetkých zvierat, čo som videl pred ním, a malo desať rohov.
Ako som pozoroval rohy, zrazu medzi nimi vyrástol iný, malý roh. Tri z predošlých boli pred ním vytrhnuté. Na tomto rohu boli oči, ako ľudské oči, a ústa, ktoré hovorili neslýchané veci.
Díval som sa, kým postavili tróny, a Starec si sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene, kolesá jeho trónu blčiaci oheň.
Od neho vyvierala a prúdila ohnivá rieka; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce státisícov stáli okolo neho: zasadol k súdu a knihy sa otvorili.
Pozeral som sa, lebo som počul spupné reči, ktoré ten roh hovoril, a videl som, ako bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené na oheň. Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bol im vymedzený presný čas života.
Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka a došiel až k Starcovi.
Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.“

Žalm - Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81


R: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Velebte Pána, vrchy a kopce; * R.
Velebte Pána, všetky rastliny na zemi; * R.
Velebte Pána, moria a rieky; * R.
Velebte Pána, pramene; * R.
Velebte Pána, veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách; * R.
Velebte Pána, všetky nebeské vtáky; * R.
Velebte Pána, všetka zver a dobytok; * R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 21, 29-33


Alelujový verš: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.