SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov,
  Pridaj záložku 2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.
  Pridaj záložku 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
  Pridaj záložku 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom.
  Pridaj záložku 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa.
  Pridaj záložku 6 Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva.
  Pridaj záložku 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné.
  Pridaj záložku 8 Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
  Pridaj záložku 9 Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža
  Pridaj záložku 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré.
  Pridaj záložku 11 Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať;
  Pridaj záložku 12 a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť.
  Pridaj záložku 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí.
  Pridaj záložku 14 Preto chcem aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie.
  Pridaj záložku 15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom.
  Pridaj záložku 16 Ak niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.
  Pridaj záložku 17 Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä ti, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.
  Pridaj záložku 18 Veď Písmo hovorí: "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu."
  Pridaj záložku 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.
  Pridaj záložku 20 Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní.
  Pridaj záložku 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane.
  Pridaj záložku 22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!
  Pridaj záložku 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.
  Pridaj záložku 24 Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom; niektorých iba nasledujú.
  Pridaj záložku 25 Podobne zjavné sú aj dobré skutky; a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky