SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,
  Pridaj záložku 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
  Pridaj záložku 3 Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.
  Pridaj záložku 4 Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
  Pridaj záložku 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
  Pridaj záložku 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
  Pridaj záložku 7 Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú.
  Pridaj záložku 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.
  Pridaj záložku 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,
  Pridaj záložku 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.
  Pridaj záložku 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
  Pridaj záložku 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
  Pridaj záložku 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!
  Pridaj záložku 14 Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!
  Pridaj záložku 15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
  Pridaj záložku 16 Ustavične sa radujte!
  Pridaj záložku 17 Bez prestania sa modlite,
  Pridaj záložku 18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
  Pridaj záložku 19 Ducha neuhášajte,
  Pridaj záložku 20 proroctvami nepohŕdajte!
  Pridaj záložku 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
  Pridaj záložku 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
  Pridaj záložku 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
  Pridaj záložku 24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
  Pridaj záložku 25 Bratia, modlite sa aj za nás!
  Pridaj záložku 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!
  Pridaj záložku 27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.
  Pridaj záložku 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky