SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom
  Pridaj záložku 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.
  Pridaj záložku 3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem,
  Pridaj záložku 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,
  Pridaj záložku 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.
  Pridaj záložku 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.
  Pridaj záložku 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom
  Pridaj záložku 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.
  Pridaj záložku 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev.
  Pridaj záložku 10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.
  Pridaj záložku 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.
  Pridaj záložku 12 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?
  Pridaj záložku 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.
  Pridaj záložku 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.
  Pridaj záložku 15 A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú.
  Pridaj záložku 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus.
  Pridaj záložku 17 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.
  Pridaj záložku 18 Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení.
  Pridaj záložku 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
  Pridaj záložku 20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.
  Pridaj záložku 21 Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.
  Pridaj záložku 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
  Pridaj záložku 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.
  Pridaj záložku 24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.
  Pridaj záložku 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.
  Pridaj záložku 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,
  Pridaj záložku 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: "Všetko je podrobené", je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.
  Pridaj záložku 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.
  Pridaj záložku 29 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?
  Pridaj záložku 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu?
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky