SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.
  Pridaj záložku 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
  Pridaj záložku 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.
  Pridaj záložku 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.
  Pridaj záložku 5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: "Kam ideš?"
  Pridaj záložku 6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal.
  Pridaj záložku 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
  Pridaj záložku 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
  Pridaj záložku 9 Hriech je, že neveria vo mňa,
  Pridaj záložku 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte,
  Pridaj záložku 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
  Pridaj záložku 12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
  Pridaj záložku 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.
  Pridaj záložku 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
  Pridaj záložku 15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.
  Pridaj záložku 16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma."
  Pridaj záložku 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: "Čo je to, že nám hovorí: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma," a: "Idem k Otcovi"?"
  Pridaj záložku 18 Hovorili: "Čo je to, že hovorí: "Ešte chvíľku"? Nevieme, čo hovorí."
  Pridaj záložku 19 Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im: "Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma"?
  Pridaj záložku 20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.
  Pridaj záložku 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.
  Pridaj záložku 22 Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.
  Pridaj záložku 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.
  Pridaj záložku 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
  Pridaj záložku 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.
  Pridaj záložku 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.
  Pridaj záložku 27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.
  Pridaj záložku 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi."
  Pridaj záložku 29 Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch.
  Pridaj záložku 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha."
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky