SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.
  Pridaj záložku 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec.
  Pridaj záložku 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
  Pridaj záložku 4 Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.
  Pridaj záložku 5 Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú."
  Pridaj záložku 6 Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.
  Pridaj záložku 7 Preto im Ježiš znova vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam:
  Pridaj záložku 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.
  Pridaj záložku 9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
  Pridaj záložku 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
  Pridaj záložku 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
  Pridaj záložku 12 Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa.
  Pridaj záložku 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
  Pridaj záložku 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa,
  Pridaj záložku 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
  Pridaj záložku 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
  Pridaj záložku 17 Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.
  Pridaj záložku 18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca."
  Pridaj záložku 19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka.
  Pridaj záložku 20 Mnohí z nich hovorili: "Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!"
  Pridaj záložku 21 Iní namietali: "To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?"
  Pridaj záložku 22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.
  Pridaj záložku 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.
  Pridaj záložku 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: "Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene"
  Pridaj záložku 25 Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,
  Pridaj záložku 26 ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.
  Pridaj záložku 27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
  Pridaj záložku 28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.
  Pridaj záložku 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.
  Pridaj záložku 30 Ja a Otec sme jedno."
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky