SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc.
  Pridaj záložku 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu.
  Pridaj záložku 3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich;
  Pridaj záložku 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá.
  Pridaj záložku 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze.
  Pridaj záložku 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.
  Pridaj záložku 7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.
  Pridaj záložku 8 Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!"
  Pridaj záložku 9 Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?"
  Pridaj záložku 10 Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,
  Pridaj záložku 11 a majiteľovi domu povedzte: "Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?"
  Pridaj záložku 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte."
  Pridaj záložku 13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.
  Pridaj záložku 14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.
  Pridaj záložku 15 Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.
  Pridaj záložku 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve."
  Pridaj záložku 17 Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.
  Pridaj záložku 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."
  Pridaj záložku 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."
  Pridaj záložku 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
  Pridaj záložku 21 A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole.
  Pridaj záložku 22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človekovi, ktorý ho zrádza!"
  Pridaj záložku 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť.
  Pridaj záložku 24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.
  Pridaj záložku 25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.
  Pridaj záložku 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.
  Pridaj záložku 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
  Pridaj záložku 28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach
  Pridaj záložku 29 a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne,
  Pridaj záložku 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky