SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.
  Pridaj záložku 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
  Pridaj záložku 3 On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?"
  Pridaj záložku 4 Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť."
  Pridaj záložku 5 Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.
  Pridaj záložku 6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
  Pridaj záložku 7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke
  Pridaj záložku 8 a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.
  Pridaj záložku 9 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!"
  Pridaj záložku 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali.
  Pridaj záložku 11 On im povedal: "Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.
  Pridaj záložku 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."
  Pridaj záložku 13 Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali.
  Pridaj záložku 14 Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 15 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."
  Pridaj záložku 16 Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.
  Pridaj záložku 17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?
  Pridaj záložku 18 Ježiš mu odpovedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.
  Pridaj záložku 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!
  Pridaj záložku 20 Ale on mu povedal: "Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti."
  Pridaj záložku 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: "Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"
  Pridaj záložku 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
  Pridaj záložku 23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!"
  Pridaj záložku 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva!
  Pridaj záložku 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."
  Pridaj záložku 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: "Kto potom môže byť spasený?"
  Pridaj záložku 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné."
  Pridaj záložku 28 Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou."
  Pridaj záložku 29 Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia,
  Pridaj záložku 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky