SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:
  Pridaj záložku 2 "Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali."
  Pridaj záložku 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
  Pridaj záložku 4 a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.
  Pridaj záložku 5 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."
  Pridaj záložku 6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,
  Pridaj záložku 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.
  Pridaj záložku 8 Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: "Načo takéto mrhanie?
  Pridaj záložku 9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným."
  Pridaj záložku 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;
  Pridaj záložku 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
  Pridaj záložku 12 Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb.
  Pridaj záložku 13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."
  Pridaj záložku 14 Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom
  Pridaj záložku 15 a vyzvedal sa: "Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" Oni mu určili tridsať strieborných.
  Pridaj záložku 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.
  Pridaj záložku 17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?"
  Pridaj záložku 18 On povedal: "Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka."
  Pridaj záložku 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.
  Pridaj záložku 20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.
  Pridaj záložku 21 A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí."
  Pridaj záložku 22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?"
  Pridaj záložku 23 On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.
  Pridaj záložku 24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."
  Pridaj záložku 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Sám si to povedal."
  Pridaj záložku 26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo."
  Pridaj záložku 27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: "Pite z neho všetci:
  Pridaj záložku 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.
  Pridaj záložku 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca."
  Pridaj záložku 30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky