SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách:
  Pridaj záložku 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
  Pridaj záložku 3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
  Pridaj záložku 4 Znova poslal iných sluhov s odkazom: "Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!"
  Pridaj záložku 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom.
  Pridaj záložku 6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.
  Pridaj záložku 7 Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.
  Pridaj záložku 8 Potom povedal svojim sluhom: "Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni.
  Pridaj záložku 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu."
  Pridaj záložku 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.
  Pridaj záložku 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.
  Pridaj záložku 12 Povedal mu: "Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?" On onemel.
  Pridaj záložku 13 Tu kráľ povedal sluhom: "Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.
  Pridaj záložku 14 Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených."
  Pridaj záložku 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.
  Pridaj záložku 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.
  Pridaj záložku 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?"
  Pridaj záložku 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci!
  Pridaj záložku 19 Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár.
  Pridaj záložku 20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?"
  Pridaj záložku 21 Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu."
  Pridaj záložku 22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.
  Pridaj záložku 23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
  Pridaj záložku 24 "Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
  Pridaj záložku 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi.
  Pridaj záložku 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho.
  Pridaj záložku 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena.
  Pridaj záložku 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci."
  Pridaj záložku 29 Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.
  Pridaj záložku 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky