SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Lepší je (krajec) chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mäsom obetným nabitý a pri tom svár.
  Pridaj záložku 2 Rozumný sluha vyšvihne sa nad (Pánovho) syna naničhodného a s jeho bratmi si podelí dedičstvo.
  Pridaj záložku 3 Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, srdcia však skúša Pán.
  Pridaj záložku 4 Ničomník striehne (na výpoveď) perí ničomných (a) luhár dopriava sluchu záškodnému jazyku.
  Pridaj záložku 5 Kto si robí posmech z bedára rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie.
  Pridaj záložku 6 Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
  Pridaj záložku 7 Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
  Pridaj záložku 8 Podplatný dar je vzácnym kameňom v očiach (toho, kto ho) dáva (druhému), všade sa stretá s úspechom, kde sa len obráti.
  Pridaj záložku 9 Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
  Pridaj záložku 10 Viac zapôsobí (jedno) pokarhanie na rozumného, ako sto palíc ,na blázna.
  Pridaj záložku 11 Zlý sa (vždy) usiluje iba vzdorovať, no pošle sa naň posol ukrutný.
  Pridaj záložku 12 Lepšie sa človekovi stretnúť s medvedicou, ktorej vzali mláďatá, ako s bláznom v jeho bláznovstve.
  Pridaj záložku 13 Kto odpláca zlým za dobré, nehne sa z jeho domu nešťastie.
  Pridaj záložku 14 Púšťať sa do zvady je (ako) pretŕhať vodnú (hať), a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.
  Pridaj záložku 15 Aj ten, kto ospravedlňuje bezbožného, aj ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sa príkria Pánovi.
  Pridaj záložku 16 Načo len má blázon v ruke peniaze?! Kúpi (si) múdrosť, keď nemá rozumu?
  Pridaj záložku 17 Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
  Pridaj záložku 18 Potratil rozum človek, ktorý tlieska do dlaní, keď za svojho blížneho dáva záruku.
  Pridaj záložku 19 Kto má rád zvadu, má rád hriech kto stavia svoju bránu vysoko, chce zrútenie.
  Pridaj záložku 20 Ten, kto je skazeného srdca, nenájde nič dobrého a kto má vrtký jazyk, padne do zlého.
  Pridaj záložku 21 Kto splodil blázna, (splodil si ho) na svoj zármutok otec nebude mať z blázna radosti.
  Pridaj záložku 22 Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
  Pridaj záložku 23 Bezbožník tajne prijíma dar (na podplatenie), by poprekrúcal právne chodníky.
  Pridaj záložku 24 Múdrosť (sa zračí) na výzore rozumného (človeka), bláznove oči (sa) však (pasú) v zemskej končine.
  Pridaj záložku 25 Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke.
  Pridaj záložku 26 Vonkoncom nie je dobré pokutovať spravodlivého, biť (ľudí) statočných je (celkom) nesprávne.
  Pridaj záložku 27 Kto drží jazyk za zubami, ten vie, (čo je) vedomosť, a kto je chladnokrvný, je muž rozumný.
  Pridaj záložku 28 Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky