SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Asafov žalm. Aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté.
  Pridaj záložku 2 No mne sa temer nohy podlomili, takmer som sa zapotácal.
  Pridaj záložku 3 Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
  Pridaj záložku 4 Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypasení,
  Pridaj záložku 5 nesužujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia.
  Pridaj záložku 6 Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.
  Pridaj záložku 7 Akoby z tuku sa liahne ich zloba a vybuchuje zlomyseľnosť.
  Pridaj záložku 8 Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, povýšenecky sa zastrájajú.
  Pridaj záložku 9 Ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči po zemi.
  Pridaj záložku 10 Sedia si na výšinách a nezasahuje ich povodeň.
  Pridaj záložku 11 Vravia si: "Vari to vidí Boh? A vie o tom Najvyšší?"
  Pridaj záložku 12 Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo.
  Pridaj záložku 13 Nuž povedal som si: "Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval a v nevinnosti som si ruky umýval;
  Pridaj záložku 14 šľahaný som deň čo deň a trestaný už od rána."
  Pridaj záložku 15 Keby som si povedal: "Budem rozprávať ako oni," to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.
  Pridaj záložku 16 Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil; zrejme to bolo nad moje sily,
  Pridaj záložku 17 kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne, kde som pochopil, aký bude ich koniec.
  Pridaj záložku 18 Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby.
  Pridaj záložku 19 Ako vychádzajú navnivoč! Náhle je po nich, hynú od hrôzy.
  Pridaj záložku 20 Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.
  Pridaj záložku 21 Moje srdce je plné trpkosti a celé vnútro doráňané.
  Pridaj záložku 22 Hlúpy som bol a nechápavý a pred tebou som bol ako dobytča.
  Pridaj záložku 23 Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu.
  Pridaj záložku 24 Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma prijmeš do slávy.
  Pridaj záložku 25 Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
  Pridaj záložku 26 Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
  Pridaj záložku 27 Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba, zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.
  Pridaj záložku 28 Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať a ohlasovať všetky jeho diela v bránach dcéry sionskej .
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky