SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale.
  Pridaj záložku 2 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.
  Pridaj záložku 3 Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj.
  Pridaj záložku 4 Lebo moje dni sa tratia ako dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba.
  Pridaj záložku 5 Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb.
  Pridaj záložku 6 Od samého náreku som iba kosť a koža.
  Pridaj záložku 7 Som ako pelikán na púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín.
  Pridaj záložku 8 Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche.
  Pridaj záložku 9 Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.
  Pridaj záložku 10 Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami;
  Pridaj záložku 11 to pre tvoj hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.
  Pridaj záložku 12 Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva.
  Pridaj záložku 13 Ale ty, Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 14 Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas.
  Pridaj záložku 15 Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami.
  Pridaj záložku 16 Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi;
  Pridaj záložku 17 lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve.
  Pridaj záložku 18 Zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami.
  Pridaj záložku 19 Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi Pána.
  Pridaj záložku 20 Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem;
  Pridaj záložku 21 čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu,
  Pridaj záložku 22 aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu,
  Pridaj záložku 23 keď sa tam zídu vospolok národy a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.
  Pridaj záložku 24 Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. Hovorím: "Bože môj,
  Pridaj záložku 25 neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 26 Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk.
  Pridaj záložku 27 Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.
  Pridaj záložku 28 Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca.
  Pridaj záložku 29 Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou."
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky