SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Kňazi a leviti, ktorí prišli so Šealtielovým synom Zorobábelom a s Jozuem, sú títo: Šeraiáš, Jeremiáš, Ezdráš,
  Pridaj záložku 2 Amariáš, Maluch, Chatuš,
  Pridaj záložku 3 Šechaniáš, Rechum, Meremot,
  Pridaj záložku 4 Ido, Ginetoj, Abiáš,
  Pridaj záložku 5 Mijamin, Mádiáš, Bilga,
  Pridaj záložku 6 Šemaiáš, Jojarib, Jedaiáš,
  Pridaj záložku 7 Salu, Amok, Chilkiáš a Jedaiáš. To boli náčelníci kňazov a ich bratov za čias Jozueho.
  Pridaj záložku 8 Leviti boli Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš; on a jeho bratia viedli chválospevy.
  Pridaj záložku 9 Ich bratia Bakbukiáš a Uni stáli naproti nim pri výkone svojej služby. -
  Pridaj záložku 10 Jozue bol otcom Jojakimovým, Jojakim bol otcom Eljašibovým, Eljašib bol otcom Jojadovým,
  Pridaj záložku 11 Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým. -
  Pridaj záložku 12 Za čias Jojakima boli títo kňazi náčelníkmi rodov: Zo Saraiášovho rodu Meraiáš, z Jeremiášovho Chananiáš,
  Pridaj záložku 13 z Ezdrášovho Mešulam, z Amariášovho Jehochanan,
  Pridaj záložku 14 z Melichovho Jonatán, zo Šebaniášovho Jozef,
  Pridaj záložku 15 z Charimovho Adna, z Merajotovho Chelkai,
  Pridaj záložku 16 z Idovho Zachariáš, z Ginetonovho Mešulam,
  Pridaj záložku 17 z Abiášovho Zichri, z Minjaminovho a Moadiášovho Piljat,
  Pridaj záložku 18 z Bilgovho Šamua, zo Šemaiášovho Jehonatán,
  Pridaj záložku 19 z Jojaribovho Matenai, z Jedeiášovho Uzi,
  Pridaj záložku 20 zo Salaiho Kalai, z Amokovho Eber,
  Pridaj záložku 21 z Chilkiášovho Chašabiáš a z Jedaiášovho Natanael. -
  Pridaj záložku 22 Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov za čias Eljašiba, Jojadu, Jochanana, Jaduu, boli zapísaní a kňazi až po kraľovanie Peržana Dária.
  Pridaj záložku 23 Synovia Léviho, ktorí boli náčelníkmi rodov, boli zaznačení v Letopisoch, a to do čias Eljašibovho syna Jochanana.
  Pridaj záložku 24 Náčelníci levitov boli Chašabiáš, Šerebiáš a Kadmielov syn Jozue; ďalej ich bratia, ktorí stáli oproti nim, aby podľa nariadenia Božieho muža Dávida spievali piesne chvály a vďaky, jedna trieda zamieňavo s druhou.
  Pridaj záložku 25 Mataniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon, Akub boli strážcami brán. Strážili pri skladištiach vedľa brán.
  Pridaj záložku 26 Oni boli súčasníkmi Jojakima, syna Josadekovho syna Jozueho, a tiež súčasníkmi vladára Nehemiáša a kňaza a zákonníka Ezdráša
  Pridaj záložku 27 Na posviacku jeruzalemského múru zhľadávali levitov v ich bydliskách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali posviacku s radosťou, vďakyvzdávaním a chválospevmi pri cimbaloch, harfách a citarách.
  Pridaj záložku 28 Tak sa teda zhromaždili synovia spevákov z rovín vôkol Jeruzalema i z netofatských dvorov,
  Pridaj záložku 29 z Bet-Gilgala a z krajov Geby a Azmaveta. Lebo speváci si postavili dvory vôkol Jeruzalema.
  Pridaj záložku 30 Keď sa kňazi a leviti očistili a keď očistili ľud, brány a múr,
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky