SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem!
  Pridaj záložku 2 Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora.
  Pridaj záložku 3 Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny.
  Pridaj záložku 4 Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.
  Pridaj záložku 5 Ale krv vašich duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka.
  Pridaj záložku 6 Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.
  Pridaj záložku 7 Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!"
  Pridaj záložku 8 Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním:
  Pridaj záložku 9 "Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás,
  Pridaj záložku 10 aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi.
  Pridaj záložku 11 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem."
  Pridaj záložku 12 A Boh hovoril ďalej: "Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami:
  Pridaj záložku 13 Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.
  Pridaj záložku 14 Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha,
  Pridaj záložku 15 vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory.
  Pridaj záložku 16 V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi."
  Pridaj záložku 17 A Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi."
  Pridaj záložku 18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána.
  Pridaj záložku 19 Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.
  Pridaj záložku 20 Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu.
  Pridaj záložku 21 A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane.
  Pridaj záložku 22 I uvidel Cham Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom.
  Pridaj záložku 23 Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu.
  Pridaj záložku 24 Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn,
  Pridaj záložku 25 povedal: "Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!
  Pridaj záložku 26 Potom pokračoval: "Nech je zvelebený Pán, Boh Semov a Kanaán nech je jeho sluhom!
  Pridaj záložku 27 Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!" Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov.
  Pridaj záložku 28 Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky